Amaç

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplumda yaşam boyu öğrenme ve eğitimde süreklilik bilincini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Merkez, toplumun her kesimindeki birey ya da kurumların sürekli eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere nitelikli sertifika programları, kurs, seminer gibi kısa ya da uzun süreli kaliteli eğitim programları düzenlerken üniversite ve sanayiyi bir platformda buluşturmayı hedeflemektedir. Yukarı