Çalışma Alanları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, bireysel eğitimlerle bireysel gelişime yönelik eğitimler vermektedir. Bunun yanısıra globalleşen dünyada yer almaya çalışan yerel işletmeleri desteklemek amacıyla bu işletmelerin sahipleri, yöneticileri ve çalışanlarına ileri düzey mesleki güncelleme ile yeni bilgi ve becerileri edinmek için kurumsal eğitimler açmaktadır. Merkez, bilginin paylaşılması amacıyla ilgili paydaşlarıyla işbirliği içerisinde projeler gerçekleştirmek, projelerin çıktılarını çeşitli seminer ve konferanslar vasıtasıyla daha geniş kitlelerle paylaşmak ve kamu ve özel kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik bilimsel tabanlı politikalar üretilmesine destek olmak amacıyla proje bazlı çalışmaktadır. Ayrıca Merkez, lisans ve lisansüstü öğrenciler, kamu ve özel sektör çalışanlarının ihtiyaç duyduğu konularda okullar açarak yetişkin eğitimini desteklemektedir. Yukarı