İhracat - İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Eğitimi

 

 AMAÇLAR

- Kayseri ve çevresindeki işletmelerin sahip ve yönetici pozisyonundaki KOBİ’lerde ihracat bilincini, felsefesini ve mantığını olgunlaştırmak.
- Kayseri ve çevresindeki işletmelerin ihracat-ithalat sürecinde yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak.
- İhracatçı-ithalatçı ara elemanların yetişmesine yardımcı olarak, bölgesel istihdamı artırmak.
- İhracatla ilgili eğitim programlarının kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak.

EĞİTİMCİ-EĞİTİMCİLER

Doç.Dr. Murat Canıtez

Yaman Koç

KATILIMCI ÖZELLİKLERİ

İhracat veya ithalat yapan işletmelerin çalışanları.

KATILIMCI SAYISI

Maksimum 30 kişi

EĞİTİM SÜRESİ

60 saat (Eğitimlerin günü katılımcı taleplerine göre belirlenir)

EĞİTİM PLANI

- İhracat Pazarlaması ve Süreci
- Ticari Bilgi Kaynakları, Ticari Bilgilerin Bulunma Yöntemleri ve
- Teknikleri
- Ticari İstihbarat
- Sıcak Talep Hatları, Rakiplerin Bulunması
- İhracat Pazar Araştırması ve Müşterilerin Bulunması
- Pazar Araştırması İle İlgili Kaynaklar ve Uygulamaları
- İhracat Kavramı ve İçeriği
- Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Uygulamaları
- Akreditifte Küşat Metinlerinin Çözümü ve Uygulamaları
- İhracatta Kullanılan Belgeler ve Bunların Doldurulması
- İthalatta Kullanılan Belgeler ve Bunların Doldurulması
- Gümrük Mevzuatı Gümrükleme
- İhracatta Teslim Şekilleri ve Fiyatlandırmaya Etkileri
- İhracat ve İthalatta İş Akışı
- Dahilde İşleme Rejimi ve Uygulamaları
- Örneklerle İhracat Uygulamaları
- İhracat ve İthalatta Lojistik

ÜCRET

1500 + KDV (%8) (Ücrete eğitim dokümanları, ikramlar, katılım belgesi (% 90 devam zorunluluğu vardır) dâhildir.

İNDİRİM KOŞULLARI:

- Nuh Naci Yazgan çalışan ve öğrencilerine %10
- Peşin ödemelerde ve kredi kartıyla tek çekim yapıldığında %10
- Aynı işletmeden 3-5 kişi katılımında %10,
- Aynı işletmeden 6 ve daha fazla kişi katılımında %20
(İndirimler, birleşik uygulanmaz).Yukarı