Eğiticinin Eğitimi

 

AMAÇLAR
a. Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarmak,
b. Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırmak, kolaylaştırmak ve farklılıkları belirlemek,
c. Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramak,
d. Öğrenme yollarını bilerek birey yetişmek,
e. İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmak ve
f. Beden dilini doğru kullanmak.

KATILIMCI ÖZELLİKLERİ

Eğitici adayları, uzmanlar, danışmanlar, işyeri hekimleri, iş güvenliği eğitimi konusunda çalışmak isteyenler.

KATILIMCI SAYISI

Maksimum 25 kişi

EĞİTİM SÜRESİ

40 saat

EĞİTİM PROGRAMIN UYGULANMASI
- Bu kurs programı eğitici statüsünde görev yapan ve gelecekte en az eğitici statüsünde görev yapacak olan kişilerin eğiticilik becerilerini artırmak, sunum tekniklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programını bitiren kursiyerler, bu sayede görev alacakları kurslarda daha iyi hizmet vermiş olacaklardır.
- Öğretim sürecinde, anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, problem çözme,tartışma, uygulamalı alıştırma, yaşanmış örnekler, uygulama, yöntem ve tekniklerden yararlanılır.
- Konular kendi içinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren konulardır. Konularişlenirken gerektiğinde alanında uzman kişilerden de yararlanılacaktır.
- Programın uygulanma sürecinde bazı kurumlara gezi yapılacak, incelemelerdebulunulacaktır.

ÜCRET
850+KDV (% 8)

İNDİRİM KOŞULLARI:
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi çalışan ve öğrencilerine %10
- Peşin ödemelerde ve kredi kartıyla tek çekim yapıldığında %10
- Aynı işletmeden 3-5 kişi katılımında %10,
- Aynı işletmeden 6 ve daha fazla kişi katılımında %20
(İndirimler, birleşik uygulanmaz).

 Yukarı