İthalat ve İhracaat Uygulama Personeli Bilgilendirme Eğitimi

 <p><span style="font-size: small;">&nbsp;<u><strong>İthalat ve İhracat Uygulama Personeli Bilgilendirme Eğitimi</strong></u></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Ama&ccedil;:</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;Kayseri ve &ccedil;evresindeki işletmelerin ihracat ve / veya ithalat s&uuml;recinde &nbsp;yaşadıkları sorunların &nbsp;&ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;ne yardımcı olmaktır.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Eğitim S&uuml;resi:</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">20 saatir.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Eğitim &Uuml;creti:</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">400TL+KDV (%8)</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>İNDİRİM KOŞULLARI:</strong> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Nuh Naci Yazgan &Uuml;niversitesi &ccedil;alışan ve &ouml;ğrencilerine %10<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Peşin &ouml;demelerde ve kredi kartıyla tek &ccedil;ekim yapıldığında %10<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Aynı işletmeden 3-5 kişi katılımında %10,<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Aynı işletmeden 6 ve daha fazla kişi katılımında %20 indirim yapılır.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-Kredi kartlarına taksit yapılır.<br />
&nbsp; (İndirimler, birleşik uygulanmaz).<br />
</span></p>Yukarı