Amaç

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplumda yaşam boyu öğrenme ve eğitimde süreklilik bilincini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Alanları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, bireysel eğitimlerle bireysel gelişime yönelik eğitimler vermektedir.

İdari Yapı

Müdür Dr. Öğr. Üyesi Kamuran ARI [kamuran@nny.edu.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

 AMAÇ  Çalışanların müşteri ilişkileri yönetimi felsefesini öğrenmeleri ve uygulamaları. EĞİTİMCİ- EĞİTİMCİLER Doç.Dr. Nilsun Sarıyer KATILIMCI ÖZELLİKLERİ Her kademe çalışan.

Satış Teknikleri Eğitimi

  AMAÇ   Müşteri ve kişisel satış ilişkisinin temel aşamalarını incelemek, satışın yaklaşım, bilgi toplama ve itirazların karşılanması gibi önemli aşamalarında uygulamalar yaptırarak satış becerilerini geliştirmek.

Müşteri Hizmetleri Eğitimi

  AMAÇ   Mükemmel müşteri hizmeti sunmayı amaçlayan işletmelerin sektörde ön plana çıkması için gerekli bilgileri verme.   EĞİTİMCİ-EĞİTİMCİLER Doç.Dr.

Yöneticilere Liderlik Eğitimi

AMAÇ Liderlikle ilgili son gelişmeleri paylaşmak KATILIMCI ÖZELLİKLERİ Her kademe yönetici.

İhracat - İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Eğitimi

AMAÇLAR - Kayseri ve çevresindeki işletmelerin sahip ve yönetici pozisyonundaki KOBİ’lerde ihracat bilincini, felsefesini ve mantığını olgunlaştırmak.

Genel İngilizce Eğitimi

AMAÇ Katılımcıların dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma-anlama, dinleme-anlama, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. EĞİTİM SÜRESİ Eğitim süresi, 80 saattir. Haftalık ders saati 12 saattir.

YDS Hazırlık Eğitimi

AMAÇ YDS sınavına girecek olan adayları sınava hazırlama SÜRE Eğitim süresi, 72 saattir.

Eğiticinin Eğitimi

AMAÇLAR a. Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarmak, b.

Baş Denetçi Eğitimi

AMAÇ - Kuruluşların, kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artıracak iç denetçileri yetiştirmesi, - Tedarikçi denetimlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesi, - 3.

Müzik Kursu

Grafik Tasarım Kursu

Fotoğraf Galerisi

Yukari